(HBĐT) - Ngày 29/11, UBND thành phố Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác QP - QSĐP năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.
 
Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác QP - QSĐP năm 2012.

  Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2012 việc thực hiện nhiệm vụ công tác QP - QSĐP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp, các ngành. Nhờ đó, công tác QP - QSĐP đã hoàn thành cơ bản toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các cấp về công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng trên địa bàn tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh, giáo dục QPAN, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường sức mạnh củng cố thế trận QPTD gắn với thế trận ANND. Công tác giáo dục QPTD ở thành phố đã được triển khai rộng khắp góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ QP - QSĐP, nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng cũng được quan tâm đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ quân sự các cấp có đủ về số lượng, chất lượng không ngừng nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Công tác SSCĐ, huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp cho LLVT không ngừng được chú trọng quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; Công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố cơ sở Đảng vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thường xuyên được chăm lo. LLVT thành phố tích cực tham gia công tác vận động quần chúng với nhiều nội dung, hình thức phong phú góp phần cùng các cấp, các ngành, các đơn vị đứng chân trên địa bàn tích cực xây dựng cơ sở vững mạnh...

   Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, LLVT thành phố đã thống nhất triển khai nhiệm nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2013 với 6 nội dung chính. Trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc các yêu cầu nhiệm vụ QP-QSĐP; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng SSCĐ của các cấp trong LLVT, kiện toàn bổ sung hệ thống văn kiện quyết tâm, phương án chiến đấu phù hợp với đặc điểm tính chất nhiệm vụ; chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2013 bảo đảm đúng luật, đúng chỉ tiêu; Nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, Hội thao, hội thi, tích cực tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP; phát huy triệt để thế mạnh hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương trong thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP.

   Tổng kết nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2012 của LLVT thành phố, đã có 3 tập thể, 5 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen; 10 tập thể, 15 cá nhân được UBND thành phố tặng giấy khen và 9 tập thể, 4 cá nhân được Ban CHQS thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực nhiệm nhiệm vụ QP-QSĐP.

 Mạnh Hùng

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction