(HBĐT) - Ngày 17/12, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có chỉ tiêu nhận quân tại tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển chọn và giao nhận công dân nhập ngũ năm 2013.

Các đơn vị tham gia Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân của tỉnh năm 2013 đã thống nhất nhiều nội dung liên quan theo quy định.

Đại diện các đơn vị đã thống nhất về chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển chọn đảm bảo về tuổi đời, trình độ học vấn, chính trị, đạo đức; đảm bảo về tiêu chuẩn sức khỏe được quy định đảm bảo theo yêu cầu và theo tính chất, nhiệm vụ của các đơn vị nhận quân. Về mốc thời gian, công tác tuyển, nhận quân trong năm 2013 được chia làm 2 đợt. Theo đó, đợt I/2013, Ban CHQS các huyện, thành phố và đơn vị nhận quân tiến hành hiệp đồng tuyển nhận xong trước ngày 25/12/2012. Thời gian thâm nhập và chốt quân số tiến hành từ ngày 26/12/2012 đến ngày 20/1/2013. Thời gian phát lệnh gọi nhập ngũ từ ngày 01/01 đến ngày 5/2/2013. Thời gian giao nhận quân đợt I năm 2013 của tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 25/2/2013. Đợt II, thời gian hiệp đồng tuyển, nhận xong trước ngày 10/7/2013 và dự kiến thời gian giao nhận quân đợt II của tỉnh được tiến hành tổ chức vào ngày 6/9/2013 theo quy định.

Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction