5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc quốc tế

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h00:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Hoạt động ngân hàng Liên Việt Hòa Bình

7h20:Phóng sự: Hiệu quả mô hình trồng gấc

7h30:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h30:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T7

9h20:Thế giới quanh ta                                                  

9h50:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

10h05:Tạp chí: Khoa học và đời sống

10h15:Phim truyện: Bóng Đen Tội Ác   T23

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Họp chợ lấn đường

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T17

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Tạp chí dân tộc và phát triển

14h00:Phim truyện: Người Kế Vị   T13

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T17

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T8

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Bóng Đen Tội Ác   T24

21h15:Chuyên mục XDNTM: Khó khăn trong XDNTM ở Kim Bôi

21h25:Phóng sự: Khai thác khoáng sản ở Kỳ Sơn

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Phim truyện: Người Kế Vị    T14

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h50:Ca nhạc:

23h20:Bn tin cuối ngày

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Văn hóa Văn nghệ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Họp chợ lấn đường

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Tạp chí: Văn hóa xã hội

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T6

9h20:Ca nhạc

10h00:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Bóng Đen Tội Ác   Tập cuối

11h05:Tạp chí: Dân tộc phát triển

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T16

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Người Kế Vị  T12

14h50:Khám phá:

15h10:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T16

16h35:Sân khấu:

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T7

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện:Cỏ Biếc   T1

21h10:Phóng sự: Hoạt động ngân hàng Liên Việt Hòa Bình

21h30:Phóng sự: Hiệu quả từ mô hình trồng gấc

21h40:Phim truyện: Người Kế Vị     T6

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Góc hài hước

21h40:Ca nhạc quốc tế

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Xiếc-Ảo thuật:

8h30:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T12

9hh20:Sân khấu:

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Cỏ Biếc   T6

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T22

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Người Kế Vị   T18

14h50:Phim tài liệu: Ấn tượng gốm Vĩnh Long

15h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T22

16h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

17h05:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Phóng sự: Gieo con chữ trên vùng cao Mai Châu

17h40:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T13

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Họp chợ lấn đường

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Cỏ Biếc   T7

21h15:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Người Kế Vị   T19

22h35:Bản tin thế thao

22h40:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h50:Văn hóa văn nghệ:

23h20:Bản tin cuối ngày

23h30:Cười từ nhà ra phố:

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Gieo con chữ trên vùng cao

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

8h30:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T11

9h20:Hành trình khám phá

9h50:Phim tài liệu: Ấn tượng gốm Vĩnh Long

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Cỏ Biếc   T5

11h05:Tọa đàm: Người thầy với sự nghiệp trồng người                                             

11h30:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T21

12h50:Hộp thư Truyền hình

13h00:Bạn của nhà nông

13h25:Xiếc ảo thuật:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Người Kế Vị  T17

14h50:Việt Nam đất nước con người

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T21

16h35:Sân khấu

17h25:Phóng sự: Ngành thanh tranh HB 24 năm xây dựng và trưởng thành

17h40:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T12

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Cỏ Biếc   T6

21h15:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h30:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h45:Phim truyện: Người Kế Vị   T21

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h50:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h20:Bản tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Tọa đàm: Người thầy với sự nghiệp trồng người

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Ngành thanh tranh HB 24 năm xây dựng và trưởng thành

7h15:Hộp thư Truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

8h30:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T10

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Cỏ Biếc   T4

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Mô hình nuôi lợn nhựa khuyến học

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T20

12h50:Giai điệu trẻ                          

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Người Kế Vị  T16

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung  T20

16h35:Tạp chí dân tộc

16h50:Hành trình khám phá

17h30:Chuyên mục: Truyền hình nhân đạo

17h40:Phim truyện: Đôi Mắt Thiên Thần   T11

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Gieo con chữ trên vùng cao

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Cỏ Biếc   T5

21h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Người Kế Vị    T17

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Khám phá:

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction