5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự 

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T48

7h10:Tọa đàm: Gặp gỡ những thương binh giàu nghị lực

7h40:Tạp chí: Thông tin kinh tế                               

7h55:Giới thiệu văn bản pháp luật

8h00:Ca nhạc quốc tế

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T13

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Nhìn ra thế giới:

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T31

11h20:Việt Nam-Đất nước-Con người

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành  T2

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Phóng sự: Bất cập sân chơi cho trẻ em trong dịp hè

14h00:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T29

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h20:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T48

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T14

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T32

21h10:Chuyên mục: Xây dựng Đảng

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h35:Phóng sự: Nỗi lo từ những tuyến đường

21h45:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T30

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự: Tân Đảo

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự 

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T47

7h10:Phóng sự: Bất cập sân chơi cho trẻ em trong dịp hè

7h25:Chương trình tiếng Mường

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Văn hóa văn nghệ:         

8h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T12

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Ca nhạc:

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T30

11h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

11h30:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Cặp Đồng Hành    T1

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T28

14h50:Thế giới động vật

15h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T47

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T13

18h30:Chư­ơng trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T31

21h10:Tọa đàm: Gặp gỡ những thương binh giàu nghị lực

21h40:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T29

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý    T46

7h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T11

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T29

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Một Nửa Yêu Thương  T33  T cuối

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T27

14h50:Xiếc:

15h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý    T46

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T12

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T30

21h10:Phóng sự: Bất cập sân chơi cho trẻ em trong dịp hè

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện:Đồng Tiền Vô Cảm   T28

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T45

7h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Chương trình Sở hữu trí tuệ

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T10

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T28

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Một Nửa Yêu Thương  T32

12h50:Ca nhạc: Tổ quốc nhìn từ biển đảo

13h10:Ký sự: Cuộc sống người dân vạn chài

13h25:Phóng sự: Khó khăn tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T26

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T45

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Khó khăn của nông dân trong sản xuất nông nghiệp

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T11

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T29

21h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h40:Phim truyện:Đồng Tiền Vô Cảm   T27

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T44

7h10:Phóng sự: Khó khăn tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

7h25:Hộp thư truyền hình

7h35:Trang tin thành phố

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Ca nhạc: Tổ quốc nhìn từ biển đảo

8h20:Ký sự: Cuộc sống người dân vạn chài

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T9

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T27

11h15:Ký sự: Tân Đảo

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Một Nửa Yêu Thương  T31

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phóng sự: Khó khăn của nông dân trong sản xuất nông nghiệp

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đồng Tiền Vô Cảm   T25

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T44

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T10

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chương trình Sở hữu trí tuệ

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T28

21h10:Chuyên mục: Khuyến nông khuyến ngư

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h30:Phim truyện:Đồng Tiền Vô Cảm   T26

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Vòng tay âm nhạc

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Ký sự: Tân Đảo

:

Thống kê đang Online

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction