khoa hoc seo

dao tao seo

may han

vay tin dung

phim lẻ

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Diễn đàn: Cử tri với đại Quốc hội và HĐND

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

8h30:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T7

9h20:Nhìn ra thế giới

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T16

11h05:Khám phá: Thiên nhiên huyền bí   P1                                                             

11h30:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Sức Mạnh Kỳ Diệu  T7

12h50:Hộp thư Truyền hình

13h00:Phim tài liệu: Ngành GT-VT Hòa Bình 70 năm xây dựng và trưởng thành

13h25:Xiếc ảo thuật:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T9

14h50:Việt Nam đất nước con người

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Sức Mạnh Kỳ Diệu  T7

16h35:Sân khấu

17h25:Phóng sự: Hiệu quả mô hình khuyến nông ở Lạc Sơn

17h40:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T8

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T17

21h15:Phóng sự: Ngành văn hóa đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T10

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h40:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Phim tài liệu: Ngành GT-VT Hòa Bình 70 năm xây dựng và trưởng thành

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Cựu chiến binh

7h20:Hộp thư Truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Ch­ương trình thiếunhi

8h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

8h30:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T6

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu  T15

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Hiệu quả mô hình khuyến nông ở Lạc Sơn

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Sức Mạnh Kỳ Diệu  T6

12h50:Giai điệu trẻ                          

13h20:Khám phá

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T8

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu  T6

16h35:Tạp chí dân tộc

16h50:Sắc màu các văn hóa dân tộc

17h20:Phim tài liệu: Những năm 40 chuyện bây giờ mới kể  T2

17h40:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T7

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Diễn đàn: Cử tri với đại Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T16

21h15:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T9

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Khám phá: Thiên nhiên huyền bí   P1

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Người lưu giữ hồn Mường

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Vòng quanh thế giới

8h30:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T4

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T13

11h05:Chuyên mục XDNTM: XDNTM ở Đà Bắc

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h30:Phóng sự: Dân vận kheo trong phát triển kinh tế

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu  T4

12h50:Ca nhạc quốc tế                            

13h20:Nhìn ra thế giới

14h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T6

14h50:Tạp chí: Văn hóa xã hội

15h10:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Sức Mạnh Kỳ Diệu  T4

16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ

17h10:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

17h40:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T5

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Hiệu quả mô hình khuyến nông ở Lạc Sơn

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T14

21h15:Chuyên mục: Cựu chiến binh

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T7

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc giai điệu trẻ

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Phim tài liệu: Rồng Từ huyền thoại  P3

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc quốc tế

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h00:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự tài liệu: Ngành GTVT HB 70 năm xây  dựng và trưởng thành

7h30:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h30:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T3

9h20:Thế giới quanh ta                                                  

9h50:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

10h05:Tạp chí: Khoa học và đời sống

10h15:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T12

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Công tác chuẩn bị năm học mới ở Mai Châu

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu  T3

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Tạp chí dân tộc và phát triển

14h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T5

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Sức Mạnh Kỳ Diệu  T3

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần   T4

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Ầu Ơ Ví Dầu   T13

21h15:Chuyên mục XDNTM: XDNTM ở Đà Bắc

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phóng sự: Người lưu giữ hồn Mường

21h50:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T6

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h50:Ca nhạc:

23h20:Bn tin cuối ngày

23h30:Khám phá: Rồng Từ huyền thoại  P2

:

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Công tác đấu tranh phòng chống ma túy

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Xiếc-Ảo thuật:

8h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T16

9hh20:Sân khấu:

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Bẫy Tình  T14  Phần 2

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T32

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T59

14h50:Khám phá: Rừng rậm về đêm   P1

15h10:Chuyên mục: Sự kiện và bình luận

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T32

16h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

17h05:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu QH và HĐND

17h40:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T17

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Bẫy Tình  Phần 2    T15

21h15:Phóng sự: Gia đình trong xã hội hiện đại

21h25:Tạp chí: Văn hóa xã hội

21h40:Chương trình tiếng Mường

21h55:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T60

22h40:Bản tin thế thao

22h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h55:Văn hóa văn nghệ:

23h25:Bản tin cuối ngày

23h35:Cười từ nhà ra phố: Mạt cưa mướp đắng

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction