5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc quốc tế

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Chuyên mục: Khỏe và đẹp

6h00:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phim tài liệu: Chiến khu Đ còn - Sài Gòn mất   T5

7h30:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngày

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T31

9h20:Thế giới quanh ta                                                  

9h50:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

10h05:Tạp chí: Khoa học và đời sống

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị    T23

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi  T38

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Tạp chí dân tộc và phát triển

14h00:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T23

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi   T38

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T25

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị    T25

21h15:Chuyên mục XDNTM: Liên Sơn đẩy nhanh xây dựng NTM

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T25

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc:

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngày

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Văn hóa Văn nghệ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Tạp chí: Văn hóa xã hội

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

8h00:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngàn ngày

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T30

9h20:Ca nhạc

10h00:Phóng sự: công tác phòng chống bệnh sốt rét ở Hòa Bình

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị    T29

11h05:Tạp chí: Dân tộc phát triển

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi   T44

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Phim tài liệu: Chiến khu Đ còn - Sài Gòn mất   T4

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T29

14h50:Khám phá

15h10:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi   T44

16h35:Sân khấu:

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T31

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện: Người Kế Vị    T30

21h10:Chuyên mục: Làm đẹp

21h20:Phim tài liệu: Chiến khu Đ còn - Sài Gòn mất   T5

21h50:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T23

21h40:Bản tin thể thao

21h45:Ca nhạc quốc tế

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngàn ngày

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Sự kiện và bình luận

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngàn ngày

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T29

9hh20:Sân khấu:

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị   T28

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi  T43

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Phim tài liệu: Chiến khu D còn - Sài Gòn Mất   T4

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T28

14h50:Xiếc-Ảo thuật:

15h10:Phóng sự: công tác phòng chống bệnh sốt rét ở Hòa Bình

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi   T43

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Chuyên mục: Tuổi tẻ Hòa Bình

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T30

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị   T29

21h15:Tạp chí: Văn hóa xã hội

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T29

22h30:Bản tin thế thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Văn hóa văn nghệ:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngàn ngày

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Y học phương đông

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T28

9h20:Nhìn ra thế giới

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị   T27

11h05:Chương trình trao đổi: Gặp gỡ nhân chứng lịch sử

11h15:Chương trình thiếu nhi

11h30:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi  T42

12h50:Phim tài liệu: Chiến khu D còn-Sài Gòn mất   T3

13h20:Xiếc ảo thuật:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T27

14h50:Việt Nam đất nước con người

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi  T42

16h35:Sân khấu

17h25:Chuyên mục: Cựu chiến binh

17h35:Chuyên mục: Hộp thư truyền hình

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T29

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị     T28

21h15:Chuyên mục: Sự kiện và bình luận

21h25:Phóng sự: Công tác phòng chống bệnh sốt ret

21h35:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h50:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn    T28

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h50:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h20:Bản tin cuối ngày

23h30:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngày

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Phim tài liệu: Chiến khu D còn-Sài Gòn mất   T3

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chương trình trao đổi: Gặp gỡ nhân chứng lịch sử

7h15:Hộp thư Truyền hình

7h20:Chuyên mục: Cựu chiến binh

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T27

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị    T26

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Huyện Đà Bắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi   T41

12h50:Giai điệu trẻ                           

13h20:Khám phá

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T26

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi   T41

16h35:Thế giới động vật

17h00:Sắc màu các văn hóa dân tộc

17h30:Chuyên mục XDNTM: Xây dựng NTM ở Mai Châu

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T28

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị    T27

21h15:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T27

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h40:Vòng tay âm nhạc

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Phim tài liệu: Việt Nam cuộc kháng chiến 10.000 ngày

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction