5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc quốc tế

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Chính Phủ         

6h00:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Tọa đàm: Công tác phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai

7h30:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

7h55:Phóng sự: Thực trạng các điểm truy cập Intenet ở Đà Bắc

8h05:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h30:Phim truyện: Bẫy Tình    T33

9h20:Thế giới quanh ta                                               

9h50:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T15       

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Chuyên mục: Y tế Hòa Bình

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Em Là Phụ Nữ    T22

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Vòng quanh thế giới

13h50:Tạp chí dân tộc và phát triển

14h05:Nhìn ra thế giới:

14h55:Phóng sự: Thương binh tàn nhưng không phế

15h10:Tạp chí: Khoa học và Đời sống

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái   T26

16h30:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h00:Cười từ nhà ra phố

17h30:Chuyên mục: Cải cách hành chính

17h40:Phim truyện: Bẫy Tình  T34

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T16       

21h15:Chuyên mục XDNTM: Khó khăn thực hiện tiêu chí thủy lợi trong XDNTM

21h25:Phóng sự: Công an Cao Phong vì sự bình yên nhân dân

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái   T27      

22h50:Ca nhạc:

23h35:Khám phá

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Văn hóa Văn nghệ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Y tế Hòa Bình

7h10:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h25:Chương trình tiếng Mường

7h40:Ch­ương trình thiếu nhi:

7h50:Bản tin Kinh tế

7h55:Thế giới động vật

8h20:Phóng sự: Thương binh tàn nhưng không phế

8h30:Phim truyện: Bẫy Tình    T32

9h20:Trang thiếu nhi

9h35:Ca nhạc

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Chương trình: Cơm Ngon Con Khỏe   Tập 10

11h05:Tạp chí: Dân tộc phát triển

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Em Là Phụ Nữ   T21

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Sân khấu:

14h50:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

15h05:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Hoàng Tử Gác Mái  T25

16h35:Danh nhân đất Việt

17h10:Tạp chí: Văn hóa xã hội

17h25:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

17h40:Phim truyện: Bẫy Tình    T33

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện:Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T15       

21h10:Tọa đàm: Công tác phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai

21h40:Bản tin Chính Phủ       

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Góc hài hước

22h25:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái  T26

23h10:Ca nhạc quốc tế

23h40:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Cải cách hành chính

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin Kinh tế

8h00:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

8h30:Phim truyện: Bẫy Tình   T31

9hh20:Sân khấu:

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T14          

11h05:Tạp chí: Văn hóa xã hội

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Em Là Phụ Nữ    T20

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Xiếc-Ảo thuật

14h40:Phóng sự: Hội TNXP đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Nhìn ra thế giới

14h45:Tạp chí: Khoa học đời sống

15h05:Chương trình tiếng Mường

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái  T24

16h30:Chuyên mục: Y học bốn phương

17h00:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Bẫy Tình   T25

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Y tế Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Chương trình: Cơm Ngon Con Khỏe   Tập 10

21h15:Phóng sự: Thương binh tàn nhưng không phế

21h25:Phóng sự: Thực trạng các điểm truy cập Intenet ở Đà Bắc

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thế thao

22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái  T25

23h15:Văn hóa văn nghệ

23h45:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Hội TNXP đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

7h45:Chương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin kinh tế

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Bẫy Tình    T30

9h15:Hành trình khám phá

9h45:Danh nhân đất Việt

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T13

11h00:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ                                                      

11h20:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h35:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Em Là Phụ Nữ   T19

12h50:Ca nhạc: Hương lúa                                          

13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Sân khấu

14h50:Hộp thư truyền hình

15h00:Chương trình tiếng Mường:

15h15:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái   T23

16h35:Giai điệu trẻ

17h05:Xiếc ảo thuật:

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Bẫy Tình   T31

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T14

21h15:Chuyên mục: Cải cách hành chính

21h25:Tạp chí: Văn hóa xã hội

21h35:Chương trình tiếng Mường:

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái   T24

23h15:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h45:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc: Hương lúa        

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

7h15:Chuyên mục: Hộp thư truyền hình

7h25:Trang tin thành phố

7h40 :Ch­ương trình thiếu nhi

7h50:Bản tin Kinh tế

7h55:Phim tài liệu: Người tìm tên cho cá

8h20:Chuyên mục: Nông dân Hòa Bình

8h30:Phim truyện: Bẫy Tình   T22

9h20:Sân khấu                                                             

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T12

11h00:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h25:Phóng sự: Tuổi cao chí càng cao

11h35:Chuyên mục xây dựng Đảng: Đảng bộ TPHB đưa NQ vào cuộc sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Em Là Phụ Nữ   T18

12h50:Giai điệu trẻ                          

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim tài liệu: Trường Sa dưới ngọn cờ của Đảng

14h20:Hành trình khám phá

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái  T22

16h30:Ca nhạc:

17h00:Chương trình tiếng Mường

17h15:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

17h40:Phim truyện: Bẫy Tình     T30

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Hội TNXP đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T13

21h15:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

21h25:Phóng sự: Quản lý nước tưới trong sản xuất nông nghiệp

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Thời sự Hòa Bình

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Mái  T23

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h25:Thế giới động vật

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction