5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Văn hóa Văn nghệ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Gặp gỡ những điển hình thi đua yêu nước ở huyện Lương Sơn

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Chương trình tiếng Mường

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

7h55:Bản tin Kinh tế

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ     T67

9h20:Trang thiếu nhi

9h35:Ca nhạc

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Chương trình: Cơm Ngon Con Khỏe   Tập 5

11h05:Tạp chí: Dân tộc phát triển

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   Tập 62

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                      

13h20:Cười từ nhà ra phố:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Sân khấu:

14h50:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

15h05:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Những Cơn Mưa Tình Yêu   T20

16h35:Danh nhân đất Việt

17h10:Chuyên mục Y tế Hòa Bình

17h25:Phóng sự: Công tác phòng chống lũ bão ở huyện Lạc Thủy

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ    T68

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   T15

21h10:Tọa đàm: Phong trào thi đua yêu nước ở huyện Lạc Sơn

21h35:Bản tin Chính Phủ       

21h45:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T21

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Góc hài hước

22h40:Ca nhạc quốc tế

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

:

T/gian:Nội dung chương trình

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Cải cách hành chính

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin Kinh tế

8h00:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T66

9hh20:Sân khấu:

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   T14     

11h05:Tạp chí: Văn hóa xã hội

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Tham Vọng Và Quyền Lực   T61

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Xiếc-Ảo thuật

14h40:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Nhìn ra thế giới

14h45:Tạp chí: Khoa học đời sống

15h05:Chương trình tiếng Mường

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T19

16h30:Chuyên mục: Y học bốn phương

17h00:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ    T67

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục Y tế Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Chương trình: Cơm Ngon Con Khỏe   Tập 5

21h15:Phóng sự: Gặp gỡ những điển hình thi đua yêu nước ở huyện Lương Sơn

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T20

22h30:Bản tin thế thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Văn hóa văn nghệ:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Cười từ nhà ra phố: 

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Công tác phòng chống lũ bão ở huyện Lạc Thủy

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

7h45:Chương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin kinh tế

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ   T65

9h15:Hành trình khám phá

9h45:Danh nhân đất Việt

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   T13

11h00:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ                                                      

11h20:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h35:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Tham Vọng Và Quyền Lực T60

12h50:Ca nhạc: Ví dặm Nghệ Tĩnh                

13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Sân khấu

14h50:Phim tài liệu: Nhựa sống cho đời

15h00:Chương trình tiếng Mường:

15h15:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Những Cơn Mưa Tình Yêu   T18

16h35:Giai điệu trẻ

17h05:Xiếc ảo thuật:

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ   T66

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   T14

21h15:Chuyên mục: Cải cách hành chính

21h25:Tạp chí: Văn hóa Xã Hội

21h40:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T19

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nh¹c giai điệu trẻ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục Nông dân HB: Hội Nông dân Kỳ Sơn phát huy vai trò phát triển KT

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Phóng sự: Quản lý nước tưới trong sản xuất nông nghiệp ở Lạc Thủy

7h40:Ch­ương trình thiếu nhi

7h50:Bản tin kinh tế

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu   T62

9h15:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

9h35:Sắc màu văn hóa các dân tộc

9h55:Chuyên mục XDĐ: Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế ở Đà Bắc

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   Tập 11

11h00:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h25:Giới thiệu ẩm thực: Ẩm thực sen

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực   T58

12h50:Ca nhạc:

13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông

13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày

14h00:Sân khấu:

14h50:Hành trình khám phá

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T16     

16h30:Ca nhạc quốc tế

17h00:Danh nhân đất Việt

17h30:Phóng sự: Tuổi cao chí càng cao

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu   T64

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự ĐàiTHVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   Tập 12

21h15:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

21h30:Phóng sự: Thực trạng cầu treo trên địa bàn huyện Lạc Sơn

21h40:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T17     

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h40:Ca nhạc: Ví dặm Nghệ Tĩnh

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Phim tài liệu: Nhựa sống cho đời

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục XDĐ: Xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế ở Đà Bắc

7h10:Chương trình tiếng Mường

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Phóng sự: Tuổi cao chí càng cao

7h55:Chương trình thiếu nhi:

8h05:Bản tin Kinh tế

8h10:Vòng quanh thế giới

8h30:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu     T62

9h20:Sân khấu                                                            

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   T10

11h00:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h25:Tọa đàm: Chiến lược quốc gia bảo vệ  môi trường ở Hòa Bình

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực    T57

12h50:Ca nhạc quốc tế                            

13h20:Hành trình khám phá

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Cười từ nhà ra phố

14h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

15h00:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

15h30:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T15     

16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ

17h10:Chương trình tiếng Mường

17h25:Phóng sự: Cty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R-Điểm sáng về bảo vệ môi trường

17h40:Phim truyện: Sức Mạnh Kỳ Diệu     T63

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Quản lý nước tưới trong sản xuất nông nghiệp ở Lạc Thủy

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Yêu Trong Hận Thù   Tập 11

21h25:Chuyên mục Nông dân HB: Hội Nông dân Kỳ Sơn phát huy vai trò phát triển KT

21h35:Chương trình tiếng Mường:

21h50:Phim truyện: Những Cơn Mưa Tình Yêu   T16     

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h50:Ca nhạc giai điệu trẻ

23h20:Bn tin cuối ngày

23h35:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ 

21.66

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction