5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc quốc tế

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h00:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Người Đảng viên dân tộc Tày làm theo lời Bác

7h15:Phóng sự tài liệu: K9-Nơi gìn giữ ký ức về Bác

7h30:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T18

9h20:Thế giới quanh ta                                                  

9h50:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T6  

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Kết quả hoạt động Agribank Hòa Bình năm 2015

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Bi Kịch Nghiệt Ngã    T17

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Vòng quanh thế giới

13h50:Tạp chí dân tộc và phát triển

14h05:Nhìn ra thế giới:

14h55:Phóng sự: Phonng trào phát triển kinh tế hộ ở Lạc Thủy

15h10:Tạp chí: Khoa học và Đời sống

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Bẫy Tình   T6  P2

16h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h05:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T19

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T7

21h15:Phóng sự: Xuân về trên vùng cao Tân Lạc

21h25:Chuyên mục XDNTM: Phát triển du lịch cộng đồng trong XDNTM

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Phim truyện: Bẫy Tình   T7    P2

22h40:Bản tin thể thao

22h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h55:Ca nhạc:

23h25:Bn tin cuối ngày

23h40:Khám phá

T/gian:Nội dung chương trình

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Văn hóa Văn nghệ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Kết quả hoạt động Agribank Hòa Bình năm 2015

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Chương trình tiếng Mường

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

7h55:Bản tin Kinh tế

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T24

9h20:Trang thiếu nhi

9h35:Ca nhạc

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T12

11h05:Tạp chí: Dân tộc phát triển

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T23

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Sân khấu:

14h50:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

15h05:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Bẫy Tình  T12   P2

16h35:Danh nhân đất Việt

17h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

17h25:Chuyên mục: Y tế Hòa Bình

17h40:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T25

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T13 

21h10:Phóng sự: Người Đảng viên dân tộc Tày làm theo lời Bác

21h25:Phóng sự tài liệu: K9-Nơi gìn giữ ký ức về Bác

21h40:Phim truyện: Bẫy Tình   T13  P2

21h25:Bản tin thể thao

21h30:Góc hài hước

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bn tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Phonng trào phát triển kinh tế hộ ở Lạc Thủy

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin Kinh tế

8h00:Xiếc-Ảo thuật:

8h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T23

9hh20:Sân khấu:

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T11

11h05:Tạp chí: Văn hóa xã hội

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Bi Kịch Nghiệt Ngã    T22

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Nhìn ra thế giới

14h45:Tạp chí: Khoa học đời sống

15h05:Chương trình tiếng Mường

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Bẫy Tình   T11    P2

16h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

17h05:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T24

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Kết quả hoạt động Agribank Hòa Bình năm 2015

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T12

21h15:Chuyên mục: Y tế Hòa Bình

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Bẫy Tình   T12   P2

22h30:Bản tin thế thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Văn hóa văn nghệ:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Cười từ nhà ra phố:

:

T/gian:Nội dung chương trình

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Cử tri với đại biểu QH và HĐND

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

7h45:Chương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin kinh tế

8h00:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

8h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T22

9h20:Hành trình khám phá

9h50:Phim tài liệu: Những chuyển động tích cực từ một chỉ thị

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T10

11h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ                                                           

11h30:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Bi Kịch Nghiệt Ngã    T21

12h50:Ca nhạc: Dưới cờ Đảng vẻ vang

13h35:Danh nhân đất Việt

14h00:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h10:Sân khấu

15h00:Chương trình tiếng Mường:

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Bẫy Tình   T10   P2

16h35:Giai điệu trẻ

17h05:Xiếc ảo thuật:

17h25:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

17h40:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T23

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T11

21h15:Phóng sự: Phonng trào phát triển kinh tế hộ ở Lạc Thủy

21h25:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

21h40:Phim truyện: Bẫy Tình   T11    P2

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Những mảnh ghép cuộc sống

:

T/gian:Nội dung chương trình

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc: Hồn trẻ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Công tác phòng chống ret cho đàn gia súc

7h15:Hộp thư Truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

7h55:Bản tin Kinh tế

8h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

8h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T21

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Giới thiệu văn bản pháp luật

10h15:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T9

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Bi Kịch Nghiệt Ngã  T20

12h50:Giai điệu trẻ                          

13h20:Sắc màu các văn hóa dân tộc

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim tài liệu: Ba ải

14h20:Hành trình khám phá

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Bẫy Tình   T9   P2

16h35:Ca nhạc:

17h05:Chương trình tiếng Mường

17h25:Phóng sự: Nhìn lại hoạt động ngành y tế HB năm 2015

17h40:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T22

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Hiệu quả dự án giảm nghèo giai đoạn II ở Yên Thủy

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Hoàng Tử Gác Maí    T10

21h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Bẫy Tình   T10   P2

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Khám phá:

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction