5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T4

7h10:Chuyên mục: Cải cách hành chính

7h20:Trang tin thành phố

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h10:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T39

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp    T8

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T28

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T24

14h50:Xiếc:

15h15:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T4

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T33

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp    T2

21h10:Phóng sự: Người say mê sưu tầm cồng chiêng

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện:Trò Chơi Định Mệnh   T18

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T3

7h10:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Phóng sự: Phong trào phát triển kinh tế của Hội nông dân Lạc Sơn

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T38

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp    T7

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T27

12h50:Phim tài liệu:

13h15:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T23

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T3

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Tìm về với dân ca Mường

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T39

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp    T8

21h10:Chuyên mục: Cải cách hành chính

21h20:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h35:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T24

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T2

7h10:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

7h20:Hộp thư truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h50:Phim tài liệu:

8h10:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T37

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp   T6

11h15:Ký sự:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T26

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phóng sự: Tìm về với dân ca Mường

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T22

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T2

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T38

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Phóng sự: Phong trào phát triển kinh tế của Hội nông dân Lạc Sơn

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp   T7

21h10:Chuyên mục: Quốc phòng toàn dân

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T23

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Vòng tay âm nhạc

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Ký sự: 

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:           

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T1

7h10:Phóng sự: Thực trạng môi trường ở các mỏ khai thác đá xây dựng

7h20:Chương trình tiếng Mường:

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

8h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T36

9h15:Bản tin thể thao

9h20:Vì cuộc sống

9h50:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Chuyên mục: Truyền hình nhân đạo

10h30:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp   T5

11h15:Thế giới động vật:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T25

12h50:Văn hóa văn nghệ:

13h20:Bạn của nhà nông:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T21

14h50:Tọa đàm: Xoa dịu nỗi đau da cam

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T1

16h35:Sân khấu:

17h25:Phóng sự: Mô hình phát triển kinh tế ở Kim Bôi

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T37

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện:Hoàng Cung Nữ Hiệp  T6

21h10:Chuyên mục: Tuổi cao gương sáng

21h20:Hộp thư Truyền hình

21h30:Phóng sự: Tìm về với dân ca Mường

21h40:Phim truyện:Trò Chơi Định Mệnh   T22

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Phim tài liệu

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự: 

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:           

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T70   T cuối

7h10:Phóng sự: Mô hình phát triển kinh tế ở Kim Bôi

7h20:Trang tin thành phố

7h35:Chương trình tiếng Mường

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Văn hóa văn nghệ

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T35

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình Tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Hoàng Cung Nữ Hiệp    T4

11h15:Tọa đàm: Xoa dịu nỗi đau da cam

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành  T24

12h50:Ca nhạc quốc tế: 

13h20:Ký sự:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T20

14h20:Nhìn ra thế giới:

15h10:Tạp chí: Thông tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T70

16h45:Chương trình văn hóa văn nghệ

17h15:Phóng sự:Đình Phong Cốc-Đình cổ trong lòng đảo Hà Nam

17h25:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T36

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Phóng sự: Thực trạng môi trường ở các mỏ khai thác đá xây dựng

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện:Hoàng Cung Nữ Hiệp    T5

21h10:Chuyên mục: Truyền hình nhân đạo

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h35:Phim truyện:Trò Chơi Định Mệnh   T21

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction