khoa hoc seo

dao tao seo

may han

vay tin dung

phim lẻ

phim bộ

phim họat hình

phim chieu rap

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Công tác đấu tranh phòng chống ma túy

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Xiếc-Ảo thuật:

8h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T16

9hh20:Sân khấu:

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Bẫy Tình  T14  Phần 2

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T32

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T59

14h50:Khám phá: Rừng rậm về đêm   P1

15h10:Chuyên mục: Sự kiện và bình luận

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T32

16h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

17h05:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu QH và HĐND

17h40:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T17

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Bẫy Tình  Phần 2    T15

21h15:Phóng sự: Gia đình trong xã hội hiện đại

21h25:Tạp chí: Văn hóa xã hội

21h40:Chương trình tiếng Mường

21h55:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T60

22h40:Bản tin thế thao

22h45:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h55:Văn hóa văn nghệ:

23h25:Bản tin cuối ngày

23h35:Cười từ nhà ra phố: Mạt cưa mướp đắng

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày
5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu QH và HĐND

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Mảnh ghép cuộc sống

8h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T15

9h20:Nhìn ra thế giới

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Bẫy Tình    T13  Phần 2

11h05:Khám phá: Rừng rậm về đêm   P1                                                                 

11h30:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Tình Em Trong Anh  T31

12h50:Hộp thư Truyền hình

13h00:Ca nhạc: Trọn tình yêu thương

13h25:Xiếc ảo thuật:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T58

14h50:Việt Nam đất nước con người

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Tình Em Trong Anh  T31

16h35:Sân khấu

17h25:Phóng sự: Công tác khuyến học khuyến tài ở huyện Lạc Thủy

17h40:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T16

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Bẫy Tình    T14  Phần 2

21h15:Chuyên mục: Sự kiện và bình luận

21h25:Phóng sự: Công tác đấu tranh phòng chống ma túy

21h35:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h50:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T59

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h50:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h20:Bản tin cuối ngày

23h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

:

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc: Trọn tình yêu thương

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Huyện Yên Thủy phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới

7h10:Hộp thư Truyền hình

7h20:Phóng sự: Công tác khuyến học khuyến tài ở huyện Lạc Thủy

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

8h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T14

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Bẫy Tình   T12  Phần 2

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Tăng cường tuyên truyền Luật an toàn giao thông

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tình Em Trong Anh   T30

12h50:Giai điệu trẻ                          

13h20:Khám phá

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T57

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Tình Em Trong Anh   T30

16h35:Tạp chí dân tộc

17h00:Sắc màu các văn hóa dân tộc

17h30:Chuyên mục: Cựu chiến binh

17h40:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T15

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu QH và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Bẫy Tình   T13  Phần 2

21h15:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T58

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h40:Vòng tay âm nhạc

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Khám phá: Rừng rậm về đêm   P1

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nh¹c giai điệu trẻ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: Cựu chiến binh

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Phóng sự: Tăng cường tuyên truyền Luật an toàn giao thông

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T13

9h20:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

9h40:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Bẫy Tình   T11   Phần 2

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h30:Chuyên mục XDNTM: Phát triển nông nghiệp sạch

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tình Em Trong Anh   T29

12h50:Ca nhạc:

13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông

13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T56

14h50:Ca nhạc quốc tế

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Tình Em Trong Anh   T29

16h40:Sân khấu:

17h30:Phóng sự: Môi trường và cuộc sống

17h40:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T14

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Bẫy Tình   T12  Phần 2

21h15:Phóng sự: Huyện Yên Thủy phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới

21h25:Hộp thư truyền hình

21h35:Phóng sự: Công tác khuyến học khuyến tài ở huyện Lạc Thủy

21h45:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T57

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc: Trọn tình yêu thương

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Tạp chí dân tộc

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục XDNTM: Phát triển nông nghiệp sạch an toàn

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Vòng quanh thế giới

8h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T12

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Bẫy Tình   T10  Phần 2

11h05:Phóng sự: Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h30:Tạp chí: Thông tin kinh tế

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Tình Em Trong Anh  T28

12h50:Ca nhạc quốc tế                            

13h20:Phim tài liệu: Bác hồ với Báo chí

13h45:Tạp chí: Văn hóa xã hội

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T55

14h50:Nhìn ra thế giới

15h10:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Tình Em Trong Anh  T28

16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ

17h10:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

17h40:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T13

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Tăng cường tuyên truyền Luật an toàn giao thông

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Bẫy Tình   T11   Phần 2

21h15:Chuyên mục: Cựu chiến binh

21h25:Phóng sự: Môi trường và cuộc sống

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T56

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h50:Ca nhạc giai điệu trẻ

23h20:Bn tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction