5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

7h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Xiếc-Ảo thuật:

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T43

9hh20:Sân khấu:

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị   T42

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h20:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Manh Mối Cuối Cùng  T12

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T10

14h50:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

15h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Manh Mối Cuối Cùng  T12

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h25:Phóng sự: Công tác chuẩn bị Đại hội ở Đảng bộ Yên Thủy

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T44

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị   T43

21h15:Tạp chí: Văn hóa xã hội

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T11

22h30:Bản tin thế thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Văn hóa văn nghệ:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Vòng tay âm nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Công tác chuẩn bị Đại hội ở Đảng bộ Yên Thủy

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

7h45:Chương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Y học phương đông

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T42

9h20:Nhìn ra thế giới

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị   T41

11h05:Phóng sự: Thực hiện chính sách BHXH cho người lao động đối với DN

11h15:Chương trình thiếu nhi

11h30:Tạp chí: Khoa học đời sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Manh Mối Cuối Cùng  T11

12h50:Phim tài liệu: Địa chấn ở Điên Biên Phủ

13h10:Ký sự: Chùa Tiên

13h25:Xiếc ảo thuật:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T9

14h50:Việt Nam đất nước con người

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Manh Mối Cuối Cùng  T11

16h35:Sân khấu

17h25:Phóng sự: Trọn đời gieo mầm Quan Họ

17h35:Chuyên mục: Hộp thư truyền hình

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T43

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị     T42

21h15:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h30:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h45:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T10

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h50:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h20:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Phim tài liệu: Địa chấn ở Điên Biên Phủ

6h05:Phóng sự: Trọn đời gieo mầm Quan Họ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Tạp chí: Lao động Công đoàn

7h15:Hộp thư Truyền hình

7h20:Phóng sự: Thực hiện chính sách BHXH cho người lao động đối với DN

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T41

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị    T40

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Ký sự: Chùa Tiên

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Manh Mối Cuối Cùng  T10

12h50:Giai điệu trẻ                           

13h20:Khám phá

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T8

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Manh Mối Cuối Cùng  T10

16h35:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

17h00:Sắc màu các văn hóa dân tộc

17h30:Chuyên mục XDNTM: Khó khăn xây dựng NTM ở Tân Lạc

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T42

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Công tác chuẩn bị Đại hội ở Đảng bộ Yên Thủy

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị    T41

21h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T9

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h40:Vòng tay âm nhạc

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nh¹c giai điệu trẻ

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Phóng sự: Thực hiện chính sách BHXH cho người lao động đối với DN

7h15:Chương trình tiếng Mường:

7h30:Ký sự: Chùa Tiên

7h45:Ch­ương trình thiếu nhi

8h00:Thế giới động vật

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T40

9h20:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

9h40:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị   T39

11h05:Chương trình tiếng Mường

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h30:Chuyên mục XDNTM: Khó khăn xây dựng NTM ở Tân Lạc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Manh Mối Cuối Cùng  T9

12h50:Ca nhạc:

13h20:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông

13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T7

14h50:Ca nhạc quốc tế

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Manh Mối Cuối Cùng  T9

16h40:Sân khấu:

17h30:Chuyên mục xây dựng Đảng: Mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi ở Đà Bắc

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T41

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị   T40

21h15:Tạp chí: Lao động Công đoàn

21h30:Hộp thư truyền hình

21h35:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã  T8

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Phim tài liệu: Địa chấn ở Điên Biên Phủ

22h55:Phóng sự: Trọn đời gieo mầm Quan Họ

23h05:Bn tin cuối ngày

23h20:Ký sự: Hành Trình theo chân Bác

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ca nhạc

6h15:Giới thiệu văn bản pháp luật

6h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

6h30:Thời sự

6h55:Bản tin thể thao

7h00:Chuyên mục XDNTM: Khó khăn xây dựng NTM ở Tân Lạc

7h15:Chương trình tiếng Mường

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Chương trình thiếu nhi:

8h00:Vòng quanh thế giới

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T39

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị    T38

11h05:Chuyên mục xây dựng Đảng: Mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi ở Đà Bắc

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h30:Tạp chí: Thông tin kinh tế

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Manh Mối Cuối Cùng  T8

12h50:Ca nhạc quốc tế                            

13h20:Phóng sự: Tìm hiểu môn võ Vịnh Xuân Quyền

13h40:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

14h00:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T6

14h50:Nhìn ra thế giới

15h10:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Manh Mối Cuối Cùng  T8

16h40:Chương trình Văn hóa Văn nghệ

17h10:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T40

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Ký sự: Chùa Tiên

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị    T39

21h15:Phóng sự: Thực hiện chính sách BHXH cho người lao động đối với DN

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T7

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Ca nhạc giai điệu trẻ

23h10:Bn tin cuối ngày

23h25:Ký sự: Hành trình theo chân Bác

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction