CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CHỦ NHẬT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T17

7h10:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

7h25:Chương trình tiếng Mường

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Văn hóa văn nghệ:        

8h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h30:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T3

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Ca nhạc: Ta ra trận hôm nay

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T62

11h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

11h30:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Công Nghệ Thời Trang   T13

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                    

13h20:Sắc màu văn hóa các dân tộc

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T44

14h50:Thế giới động vật

15h15:Phóng sự: Mô hình phát triển kinh tế ở Yên Mông

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T17

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

17h40:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T4

18h30:Chư­ơng trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T63

21h10:Tọa đàm: Gặp gỡ nhân chứng lịch sử

21h40:Phim truyện: Cá Rô Anh Yêu Em   T1

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

 

                                           

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 7 NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T16

7h10:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T2

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T61

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T12

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T43

14h50:Xiếc:

15h15:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T16

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T3

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T62

21h10:Phóng sự: Mô hình phát triển kinh tế ở Yên Mông

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T44 T cuối

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố:

                                                     

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 4 NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:          

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T13

7h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh

7h20:Chương trình tiếng Mường:

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

8h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T32

9h15:Bản tin thể thao

9h20:Vì cuộc sống

9h50:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Phóng sự: Vấn đề nước thải tại các cơ sở sản xuất

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T58

11h15:Thế giới động vật:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T9

12h50:Văn hóa văn nghệ:

13h20:Bạn của nhà nông:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T40

14h50:Tọa đàm: Công tác đào tạo nghề hiện nay

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T13

16h35:Sân khấu:

17h25:Chuyên mục: Xây dựng Đảng

17h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T32

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T59

21h10:Phóng sự: Hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã

21h20:Hộp thư Truyền hình

21h30:Phim truyện:Nữ Hoàng Rắc Rối   T41

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Ca nhạc: Đường ta đi tới

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng

                                                   

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 6 NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T15

7h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

8h30:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T1

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T60

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T11

12h50:Ca nhạc: Đường ta đi tới

13h35:Xiếc: Số 8

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T42

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T15

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Hiệu quả hoạt động Hợp tác xã

17h40:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T2

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T61

21h10:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T43

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

 

                    

                                                                                                                                  

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 5 NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T14

7h10:Phóng sự: Hiệu quả hoạt động Hợp tác xã

7h20:Hộp thư truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h50:Ca nhạc: Đường ta đi tới

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T32   T cuối

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T59

11h15:Vì cuộc sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T10

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T41

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T14

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T1

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T60

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h35:Phim truyện:Nữ Hoàng Rắc Rối   T42

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Vòng tay âm nhạc

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng

:

:

       

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction