5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự 

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T61

7h10:Phóng sự: Hiệu quả mô hình trồng nấm Linh Chi

7h25:Chương trình tiếng Mường

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Văn hóa văn nghệ:         

8h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T26

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Ca nhạc:

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T43

11h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

11h30:Phóng sự: Đồng hành cùng người dân thực hiện chương trình NSVSMT

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Cặp Đồng Hành    T15

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T11

14h50:Thế giới động vật

15h15:Phóng sự: Hội nông dân Lương Sơn với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T61

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T27

18h30:Chư­ơng trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T44

21h10:Tọa đàm: Dấu ấn thanh niên xung phong

21h40:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T12

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý    T60

7h10:Phóng sự: Đồng hành cùng người dân thực hiện chương trình NSVSMT

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T25

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T42

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T14

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T10

14h50:Xiếc:

15h15:Phóng sự: Công tác tư tưởng của Đảng

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý    T60

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T26

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T43

21h10:Phóng sự: Hiệu quả mô hình trồng nấm Linh Chi

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện:Trò Chơi Định Mệnh   T11

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T59

7h10:Phóng sự: Công tác tư tưởng của Đảng

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Phóng sự: Hội nông dân Lương Sơn với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T24

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T41

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T13

12h50:Phim tài liệu: Tam Đảo thắng cảnh và công trình

13h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T9

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T59

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các nhà máy xi măng

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T25

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T42

21h10:Phóng sự: Đồng hành cùng người dân thực hiện chương trình NSVSMT

21h20:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h35:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T10

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T58

7h10:Phóng sự: Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các nhà máy xi măng

7h25:Hộp thư truyền hình

7h35:Trang tin thành phố

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Phóng sự: Tam Đảo thắng cảnh và công trình

8h10:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T23

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T40

11h15:Ký sự: Tân Đảo

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T12

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phóng sự: Thị trấn Cao Phong 20 năm xây dựng phát triển

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T8

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T58

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T24

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Phóng sự: Công tác tư tưởng của Đảng

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T41

21h10:Phóng sự: Hội nông dân Lương Sơn với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T9

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Vòng tay âm nhạc

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Ký sự: Tân Đảo

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:           

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T57

7h10:Phóng sự: Nét đẹp nhà sàn của người Mường

7h20:Chương trình tiếng Mường:

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

8h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T22

9h15:Bản tin thể thao

9h20:Vì cuộc sống

9h50:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Phóng sự: Tuổi trẻ Lạc Thủy làm theo lời Bác

10h30:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng   T39

11h15:Thế giới động vật:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T11

12h50:Văn hóa văn nghệ:

13h20:Bạn của nhà nông:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Trò Chơi Định Mệnh   T7

14h50:Tọa đàm: Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý   T57

16h35:Sân khấu:

17h25:Phóng sự: Hòa Bình với công tác đền ơn đáp nghĩa

17h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T23

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện:Đại Gia Không Chồng   T40

21h10:Phóng sự: Thực trạng ô nhiễm môi trường ở các nhà máy xi măng

21h20:Hộp thư Truyền hình

21h30:Phóng sự: Thị trấn Cao Phong 20 năm xây dựng phát triển

21h40:Phim truyện:Trò Chơi Định Mệnh   T8

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Phóng sự: Tam Đảo thắng cảnh và công trình

23h00:Bản tin cuối ngày

23h15:Ký sự: Tân Đảo 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction