5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T19

7h10:Phóng sự: Công tác phòng cháy chữa cháy ở Hòa Bình

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Văn hóa văn nghệ:        

8h10:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T14

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Ca nhạc:

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T39

11h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

11h30:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Cá Rô Em Yêu Anh   T32

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                    

13h20:Cười từ nhà ra phố

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T4

14h50:Thế giới động vật

15h15:Phóng sự: Chăm lo phát triển giáo dục vùng khó khăn ở Kim Bôi

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T19

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T15

18h30:Chư­ơng trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T40

21h10:Tọa đoàm: Thực hiện tháng an toàn giao thông ở HB

21h35:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T5

21h25:Bản tin thể thao

21h30:Ca nhạc quốc tế

23h00:Bản tin cuối ngày

23h15:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T18

7h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T13

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T38

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T31

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T3

14h50:Xiếc:

15h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T18

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T14

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T39

21h10:Phóng sự: Công tác phòng cháy chữa cháy ở Hòa Bình

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện:Vương Quốc Của Gió   T4

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T17

7h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Chương trình Sở hữu trí tuệ

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T12

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T37

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T30

12h50:Ca nhạc:

13h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T2

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T17

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Chăm lo phát triển giáo dục vùng khó khăn ở Kim Bôi

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T13

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T38

21h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h35:Phim truyện:Vương Quốc Của Gió   T3

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T16

7h10:Tạp chí: Lao động Công đoàn

7h25:Hộp thư truyền hình

7h35:Trang tin thành phố

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Ca nhạc:

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T11

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T36

11h15:Ký sự:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T29

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phóng sự: Hướng đi thoát nghèo cho người dân

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T1

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng T16

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh T12

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Chương trình Sở hữu trí tuệ

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã   T37

21h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h20:Phóng sự: Chăm lo phát triển giáo dục vùng khó khăn ở Kim Bôi

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T2

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T11

7h10:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T6

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T31

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T24

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T33

14h50:Xiếc:

15h15:Phóng sự: Công tác phát triển rừng ở Hòa Bình

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T11

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T7

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T32

21h10:Phóng sự: Phát triển mô hình kinh tế hộ ở Lương Sơn

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện:Thôn Tính Thái Dương   T34

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction