CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 7 NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T9

7h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T27

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T54

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T5

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T36

14h50:Xiếc:

15h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T9

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T28

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T55

21h10:Phóng sự: Phong trào đảng viên phát triển KT ở Đà Bắc

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T37

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố:

:

 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 6 NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T8

7h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Chương trình Sở hữu trí tuệ

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T26

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T53

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T4

12h50:Ca nhạc: Rạng rỡ tháng tư

13h15:Xiếc: Số 8

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T35

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T8

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Công tác xóa đói giảm nghèo ở Yên Thủy

17h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn T27

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T54

21h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h40:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T36

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

 

                                                                                                                                  

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 5 NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T7

7h10:Phóng sự: Công tác xóa đói giảm nghèo ở Yên Thủy

7h20:Hộp thư truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h50:Ca nhạc: Rạng rỡ tháng tư

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T25

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T52

11h15:Vì cuộc sống

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T3

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T34

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T7

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T26

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Chương trình Sở hữu trí tuệ

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T53

21h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h35:Phim truyện:Nữ Hoàng Rắc Rối   T35

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Vòng tay âm nhạc

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng

:

:

     

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 4 NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:          

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T6

7h10:Phóng sự: Đà Bắc đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng

7h20:Chương trình tiếng Mường:

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

8h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T24

9h15:Bản tin thể thao

9h20:Vì cuộc sống

9h50:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Ký sự: Câu cá

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T51

11h15:Thế giới động vật:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T2

12h50:Văn hóa văn nghệ:

13h20:Bạn của nhà nông:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T33

14h50:Phim tài liệu: Quảng Ninh-Vùng đất, con người xã hội giàu tiềm năng

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T6

16h35:Sân khấu:

17h25:Phóng sự: Gặp gỡ những người lính Điện Biên năm xưa

17h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T25

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T52

21h10:Phóng sự: Công tác xóa đói giảm nghèo ở Yên Thủy

21h20:Hộp thư Truyền hình

21h30:Phim truyện:Nữ Hoàng Rắc Rối   T34

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Ca nhạc: Rạng rỡ tháng tư

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Phim tài liệu: Trường Sơn hùng tráng

                                                

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỨ 3 NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2014

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:          

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T5

7h10:Phóng sự: Gặp gỡ những người lính Điện Biên năm xưa

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Chương trình tiếng Mường

7h55:Giới thiệu văn bản pháp luật

8h00:Văn hóa văn nghệ

8h30:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T23

8h20:Bản tin thể thao

8h25:Chương trình Tiếng Mường

8h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T50

11h15:Phim tài liệu: Quảng Ninh-Vùng đất, con người xã hội giàu tiềm năng

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Công Nghệ Thời Trang   T1

12h50:Ca nhạc quốc tế:

13h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Nữ Hoàng Rắc Rối   T32

14h20:Nhìn ra thế giới:

15h10:Tạp chí: Thông tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Chung Một Mái Nhà   T5

16h45:Chương trình văn hóa văn nghệ

17h15:Phóng sự: Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới

17h30:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

17h40:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T24

18h30:Chương trình thiếu nhi     + G thiệu CT tối

18h45:sự: Câu cá

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Gia Đình Đá Quý T51

21h10:Phóng sự: Đà Bắc đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h35:Phim truyện:Nữ Hoàng Rắc Rối   T33

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction