nhà thép tiền chế thi cong nha xuong nha thep tien che thiet ke nha xuong nha xuong thi cong nha tien che vat lieu xay dung vay tin dung vay tin dung thiết kế nhà biet thu dep Chữ Ký Số Chữ Ký Số vina Chữ Ký Số ckca Chữ Ký Số vietel
quan ao gia si quan short gia si ao thun gia si ao khoac gia si ao so mi gia si

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

6h45:Chương trình tiếng Mường

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Văn hóa Văn nghệ

7h35:Y học bốn phương:

8h00:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h15:Tạp chí: Dân tộc phát triển

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T43

9h20:Ca nhạc

10h00:Phóng sự: Nhìn lại công tác đảm bảo ANTT năm 2014 ở huyện Lương Sơn

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ   T8

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T66

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T12

14h45:Thế gới động vật

15h10:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T66

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa xã hội

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T44

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ   T9

21h10:Phóng sự: Nhìn lại năm phát triển giáo dục ở tỉnh Hòa Bình

21h20:Tạo đàm: Chung tay vì làng quên sach đẹp

21h45:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T13

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bn tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

6h45:Chương trình tiếng Mường

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Vòng tay âm nhạc

7h35:Chuyên mục: Y học phương đông

8h00:Xiếc ảo thuật

8h15:Tạp chí: Khoa học và Đời sống

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T41

9h20:Nhìn ra thế giới

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T6

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hộ và HĐND

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T64

12h50:Phim tài liệu:

13h10:Thế giới quanh ta

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T10

14h50:Việt Nam đất nước - Con người

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T64

16h35:Sân khấu

17h25:Phóng sự: Những thành tựu ngành y tế HB đạt được năm 2014

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T42

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T7

21h15:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

21h25:Phóng sự: Nhìn lại công tác đảm bảo ANTT năm 2014 ở huyện Lương Sơn

21h35:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h45:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng    T11

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Phóng sự: Tuổi trẻ công an tỉnh nói đi đôi với làm

6h45:Trang tin thành phố

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Phim tài liệu:

7h25:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

7h55:Ký sự:

8h20:Phóng sự: Tình người ấm áp mùa đông

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T40

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T5

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Phóng sự: Những thành tựu ngành y tế HB đạt được năm 2014

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T63

12h50:Giai điệu trẻ                     

13h20:Vì cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng  T9

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T63

16h35:Thế giới động vật

17h00:Sắc màu các văn hóa dân tộc

17h30:Chuyên mục: Cựu chiến binh

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T41

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Diễn đàn cử tri với đại biểu Quốc hộ và HĐND

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T6

21h15:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng  T10

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Ký sự: 

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Chuyên mục XDNTM: Những khó khăn trong XDNTM ở Kim Bôi

6h45:Chương trình tiếng Mường

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Ca nhạc

7h35:Vòng quanh thế giới

8h00:Ký sự:

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T38

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T3

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Tạp chí: Thông tin kinh tế

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T61

12h50:Ca nhạc quốc tế                            

13h20:Tạo đàm: Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp ở HB

13h50:Phóng sự: công tác thu ngân sách năm 2014 ở huyện Đà Bắc

14h00:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T7

14h50:Nhìn ra thế giới

15h10:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T61

16h45:Chương trình Văn hóa Văn nghệ

17h15:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T39

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Phóng sự: Tình người ấm áp mùa đông

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T4

21h15:Chuyên mục: Cựu chiến binh

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T8

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc giai điệu trẻ

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Phóng sự: công tác thu ngân sách năm 2014 ở huyện Đà Bắc

6h40:Tạo đàm: Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp ở HB

7h05:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h10:Ca nhạc quốc tế

7h40:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

8h00:Tạp chí: Thông tin Kinh tế

8h15:Chương trình tiếng Mường

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T37

9h20:Nhìn ra thế giới                                                     

10h05:Tạp chí: Khoa học và đời sống

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T2

11h05:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

11h20:Ch­ương trình thiếu nhi

11h35:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T60

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Tạp chí dân tộc và phát triển

14h00:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T6

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T60

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T38

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Tài chính

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T3

21h15:Chuyên mục XDNTM: Những khó khăn trong XDNTM ở Kim Bôi

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Đại Gia Không Chồng T7

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc:

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Ký sự: 

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction