nhà thép tiền chế thi cong nha xuong nha thep tien che thiet ke nha xuong nha xuong thi cong nha tien che vat lieu xay dung vay tin dung vay tin dung thiết kế nhà biet thu dep Chữ Ký Số Chữ Ký Số vina Chữ Ký Số ckca Chữ Ký Số vietel
quan ao gia si quan short gia si ao thun gia si ao khoac gia si ao so mi gia si

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự  

6h25:Phim truyện: Mắt Bướm   T19

7h10:Phim tìa liệu:

7h40:Tạp chí: Thông tin kinh tế                               

7h55:Giới thiệu văn bản pháp luật

8h00:Ca nhạc quốc tế

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T9

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Nhìn ra thế giới:

10h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T45

11h20:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

11h30:Phóng sự: Ban chỉ huy quân sự huyện Mai Châu làm theo lời Bác

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T33

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Chuyên mục:

14h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T27

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h20:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Mắt Bướm   T19

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T10

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T46

21h10:Phóng sự: Công tác quốc phòng toàn dân ở TP Hòa Bình

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Chuyên mục: Xây dựng Đảng

21h45:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T28

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự: 

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự 

6h25:Phim truyện: Mắt Bướm   T18

7h10:Phóng sự: Ban chỉ huy quân sự Mai Châu làm theo lời Bác

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Văn hóa văn nghệ:         

8h10:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T8

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Ca nhạc:

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T44

11h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

11h30:Phóng sự:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T32

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T26

14h50:Thế giới động vật

15h15:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Mắt Bướm   T18

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T9

18h30:Chư­ơng trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T45

21h15:Phim tài liệu:

21h45:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T27

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Mắt Bướm   T17

7h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T7

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T43

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T31

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T25

14h50:Xiếc:

15h15:Phóng sự: Phát triển hạ tầng ở tỉnh Hòa Bình

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Mắt Bướm  T17

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T8

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T44

21h15:Phóng sự: Ban chỉ huy quân sự Mai Châu làm theo lời Bác

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T26

22h30:Bản tin thế thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Văn hóa văn nghệ:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Mắt Bướm   T16

7h10:Phóng sự: Phát triển hạ tầng ở tỉnh Hòa Bình

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Ký sự: Hang Trinh Nữ

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T6

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T42

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T30

12h50:Phóng sự: Vì dòng diện ngày mai của tổ quốc

13h00:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

13h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T24

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Mắt Bướm   T16

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Xứ Lạng độc đáo các loại bánh trong mùa đông

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T7

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh   T43

21h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h40:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T25

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Mắt Bướm   T15

7h10:Ký sự: Hang Trinh Nữ

7h25:Hộp thư truyền hình

7h35:Trang tin thành phố

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Phóng sự: Xứ Lạng độc đáo các loại bánh trong mùa đông

8h10:Phóng sự: Vì dòng diện ngày mai của tổ quốc

8h30:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T5

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  T41

11h15:Ký sự:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đôi Cánh Thiên Thần    T29

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Chuyên mục: Truyền hình nhân đạo

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T23

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Mắt Bướm   T15

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h30:Phóng sự: Thực hiện nhiệm vụ năm học mới ở bậc Tiểu học

17h40:Phim truyện: Tham Vọng Và Quyền Lực  T6

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Phóng sự: Phát triển hạ tầng ở tỉnh Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Lâu Đài Thủy Tinh  42

21h10:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Âm Mưu Chốn Hậu Cung   T24

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Vòng tay âm nhạc

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Ký sự:

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction