5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T11

7h10:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

7h25:Trang tin thành phố

7h40:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

8h15:Tạp chí: Dân tộc và phát triển

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T6

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T31

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T24

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T33

14h50:Xiếc:

15h15:Phóng sự: Công tác phát triển rừng ở Hòa Bình

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T11

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T7

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T32

21h10:Phóng sự: Phát triển mô hình kinh tế hộ ở Lương Sơn

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện:Thôn Tính Thái Dương   T34

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T10

7h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

7h20:Chương trình tiếng Mường

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Vòng tay âm nhạc:

8h10:Phóng sự: Công tác phát triển rừng ở Hòa Bình

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T5

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Hộp thư truyền hình

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T30

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T23

12h50:Ca nhạc:

13h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T32

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T10

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự:Hiệu quả hoạt động TT nghiên cứu giống ngô Sông Bôi

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T6

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T31

21h10:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h35:Phim truyện:Thôn Tính Thái Dương   T33

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T9

7h10:Phóng sự: Hiệu quả hoạt động TT nghiên cứu giống ngô Sông Bôi

7h20:Hộp thư truyền hình

7h30:Trang tin thành phố

7h45:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h50:Ca nhạc:

8h20:Phóng sự: Tiến độ bàn giao lưới điện nông thôn cho Điện lực Hòa Bình

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T4

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T29

11h15:Ký sự:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh    T22

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Chuyên mục: Cựu chiến binh

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T31

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T9

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T5

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Phóng sự: Công tác phát triển rừng ở Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T30

21h10:Chuyên mục: Tuổi trẻ HB

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T32

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h35:Vòng tay âm nhạc

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Ký sự:

:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:           

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T8

7h10:Phóng sự: Tiến độ bàn giao lưới điện nông thôn cho Điện lực Hòa Bình

7h20:Chương trình tiếng Mường:

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

8h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T3

9h15:Bản tin thể thao

9h20:Vì cuộc sống

9h50:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T28

11h15:Thế giới động vật:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Anh Yêu Em   T21

12h50:Văn hóa văn nghệ:

13h20:Bạn của nhà nông:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T30

14h50:Chương trình khoa giáo: Kỹ thuật nuôi cua đồng trong ao đất

15h05:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T8

16h35:Sân khấu:

17h25:Chuyên mục: Xây dựng Đảng

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T4

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện:Bi Kịch Nghiệt Ngã    T29

21h10:Phóng sự: Hiệu quả hoạt động TT nghiên cứu giống ngô Sông Bôi

21h20:Hộp thư Truyền hình

21h30:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T31

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h30:Ca nhạc:

23h00:Bản tin cuối ngày

23h15:Ký sự:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:           

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T7

7h10:Chuyên mục: Xây dựng Đảng

7h20:Trang tin thành phố

7h35:Chương trình tiếng Mường

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Văn hóa văn nghệ

8h30:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T2

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình Tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T27

11h15:Phóng sự: Vì một cuộc sống trọn vẹn cho trẻ em

11h30:Chương trình khoa giáo: Kỹ thuật nuôi cua đồng trong ao đất

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Anh Yêu Em   T20

12h50:Ca nhạc quốc tế: 

13h20:Vòng quanh thế giới

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T29

14h20:Nhìn ra thế giới:

15h10:Tạp chí: Thông tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T7

16h45:Chương trình văn hóa văn nghệ

17h15:Phóng sự: Công tác phòng cháy chữa cháy ở Hòa Bình

17h25:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

17h40:Phim truyện: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh  T3

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Phóng sự: Tiến độ bàn giao lưới điện nông thôn cho Điện lực Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T28

21h10:Chuyên mục: Cựu chiến binh

21h20:Chương trình tiếng Mường:

21h35:Phim truyện: Thôn Tính Thái Dương   T30

22h25:Bản tin thể thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction