5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự  

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T34

7h10:Chương trình: Giáo sư -Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ

7h35:Tạp chí: Thông tin kinh tế                               

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Ca nhạc quốc tế

8h30:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T7

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Nhìn ra thế giới:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T54

11h20:Việt Nam-Đất nước-Con người

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T47

12h50:Văn hóa văn nghệ:                               

13h20:Y học bốn phương

13h50:Phóng sự: Những người phụ nữ làm kinh tế giỏi

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T19

14h50:Vòng quanh thế giới

15h10:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

15h20:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T34

16h45:Những bài ca đi cùng năm tháng

17h15:Cười từ nhà ra phố

17h40:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T8

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T55

21h10:Chuyên mục: Xây dựng Đảng

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phóng sự: Gương những phụ nữ tiêu biểu

21h45:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió   T20

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Ca nhạc:

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự: 

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi 

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T32

7h10:Tường thuật: Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TPHB lần thứ VII

8h30:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T5

9h20:Bản tin thể thao

9h20:Chương trình tiếng Mường:

9hh40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T52

11h15:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

11h30:Tạp chí: Văn hóa Xã hội

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T45

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T17

14h50:Xiếc:

15h15:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T32

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới động vật

17h40:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T6

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T53

21h10:Phóng sự: Những người phụ nữ làm kinh tế giỏi

21h20:Chương trình tiếng Mường

21h35:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T18

22h25:Bản tin thế thao

22h30:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h40:Văn hóa văn nghệ:

23h10:Bản tin cuối ngày

23h25:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:    

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T31

7h15:Truyền hình trực tiếp: Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hòa Bình

:lần thứ VII năm 2014

9h00:Vòng tay âm nhạc

9h35:Việt Nam-Đất nước-Con người

10h00:Thể thao

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T51

11h15:Sắc màu văn hóa các dân tộc

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh   T44

12h50:Phim tài liệu: Cánh chim không mỏi

13h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

13h35:Xiếc:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T16

14h55:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T31

16h35:Sân Khấu

17h25:Phóng sự: Công tác kiểm tra của Đảng

17h40:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T5

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T52

21h10:Chuyên mục: An ninh Hòa Bình

21h25:Chuyên mục: Tiếng nói miền quê

21h35:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T17

22h20:Bản tin thể thao

22h25:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h35:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h05:Bản tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Y học phương đông

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng 

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:            

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T30

7h10:Phóng sự: Mô hình dân vận khéo ở Yên Thủy

7h25:Hộp thư truyền hình

7h35:Trang tin thành phố

7h50:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h55:Phim tài liệu: Cánh chim không mỏi

8h30:Phim truyện:Lòng Dạ Đàn Bà   T3

9h20:Bản tin thể thao

9h25:Chương trình tiếng Mường

9h40:Sân khấu:

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T50

11h15:Ký sự:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Em Yêu Anh    T43

12h50:Giai điệu trẻ:

13h20:Vòng quanh thế giới:

13h40:Phóng sự: Vấn đề nước thải tại các cơ sở sản xuất giấy

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T15

14h50:Thế giới quanh ta

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng  T30

16h35:Bạn của nhà nông:

17h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

17h30:Phóng sự: Hội nông dân HB đổi mới và phát triển

17h40:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T4

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Chương trinh Sở hữu trí tuệ

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T51

21h10:Phóng sự: Công tác kiểm tra của Đảng

21h20:Chuyên mục: Khuyến nông Khuyến ngư

21h30:Chương trình tiếng Mường

21h45:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T16

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bản tin cuối ngày

23h30:Ký sự:

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi:           

6h00:Thời sự

6h25:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T29

7h10:Phóng sự: Vấn đề nước thải tại các cơ sở sản xuất giấy

7h20:Chương trình tiếng Mường:

7h35:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h40:Ca nhạc giai điệu trẻ:

8h10:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T2

9h15:Bản tin thể thao

9h20:Vì cuộc sống

9h50:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Phóng sự: Hội nông dân HB đổi mới và phát triển

10h30:Phim truyện: Bi Kịch Nghiệt Ngã    T49

11h15:Thế giới động vật:

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Cá Rô Anh Yêu Em   T42

12h50:Văn hóa văn nghệ:

13h20:Bạn của nhà nông:

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Vương Quốc Của Gió    T14

14h50:Tọa đoàm: Danh nhân Văn hóa Vũ Duy Bổng

15h15:Phóng sự:

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Khu Vườn Thiên Đàng   T29

16h35:Sân khấu:

17h25:Ký sự: Du lịch Chùa Tiên   T1

17h40:Phim truyện: Lòng Dạ Đàn Bà   T3

18h30:Chương trình thiếu nhi      + G thiệu CT tối

18h45:Trang tin thành phố Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hoà Bình

20h20:Phim truyện:Bi Kịch Nghiệt Ngã    T50

21h10:Phóng sự: Mô hình dân vận khéo ở Yên Thủy

21h20:Hộp thư Truyền hình

21h30:Phim truyện:Vương Quốc Của Gió    T15

22h15:Bản tin thể thao

22h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h30:Phim tài liệu: Cánh chim không mỏi

23h00:Bản tin cuối ngày

23h15:Ký sự:

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction