5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi:

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Chuyên mục: Vòng tay nhân ái

6h45:Chương trình tiếng Mường

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Văn hóa Văn nghệ

7h35:Y học bốn phương:

8h00:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h15:Tạp chí: Dân tộc phát triển

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T2

9h20:Ca nhạc

10h00:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Người Kế Vị    T1

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Chương trình thể thao

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi   T16

12h50:Những bài ca đi cùng năm tháng                     

13h20:Cười từ nhà ra phố

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T1

14h45:Thế gới động vật

15h10:Chương trình thể thao

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi   T16

16h35:Sân khấu:

17h25:Tạp chí: Văn hóa xã hội

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T3

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Tạp chí: Thông tin kinh tế

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Phim truyện: Người Kế Vị    T2

21h10:Chuyên mục: Khỏe và đẹp

21h20:Phim tài liệu: Cán bộ có còn gần dân nữa không

21h45:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T2

21h30:Bản tin thể thao

21h35:Ca nhạc quốc tế

23h05:Bn tin cuối ngày

23h20:Chuyên mục: Ẩm thực thế giới

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

5h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

6h45:Trang tin thành phố

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Những bài ca đi cùng năm tháng

7h35:Việt Nam đất nước - Con người

8h00:Chương trình tiếng Mường

8h15:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

8h30:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T1

9hh20:Sân khấu:

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  Tập cuối

11h05:Bản tin sức khỏe 365 ngày

11h15:Chương trình thể thao

11h35:Chuyên mục: Cư tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi  T15

12h50:Vòng tay âm nhạc:

13h20:Chuyên mục: Y học phương đông

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thần Biển  Tập cuối

14h50:Xiếc-Ảo thuật:

15h10:Phóng sự: Công tác đào tạo vận động viên trẻ cho thể thao ở HB

15h20:Bản tin Kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi   T15

16h35:Y học bốn phương:

17h05:Thế giới quanh ta

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T2

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Vòng tay Nhân ái

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin Kinh tế

20h25:Phim truyện: Người Kế Vị   T1

21h25:Tạp chí: Văn hóa xã hội

21h35:Chương trình tiếng Mường

21h50:Phim truyện: Huynh Đệ Tương Tàn   T1

22h35:Bản tin thế thao

22h40:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

22h50:Văn hóa văn nghệ:

23h20:Bản tin cuối ngày

23h30:Cười từ nhà ra phố

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Chuyên mục: Cư tri với đại biểu Quốc hội và HĐND

6h45:Chương trình tiếng Mường:

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Vòng tay âm nhạc

7h35:Chuyên mục: Y học phương đông

7h50:Xiếc ảo thuật

8h15:Tạp chí: Khoa học đời sống

8h30:Phim truyện: Tình Nghĩa Vợ Chồng  Tập cuối

9h20:Nhìn ra thế giới

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T69

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Chương trình thiếu nhi

11h30:Phim khoa giáo: Bệnh đái tháo đường

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi  T14

12h50:Tọa đàm: Tuổi trẻ Hòa Bình tiến bước dưới cờ Đảng

13h15:Thế giới quanh ta

13h45:Hộp thư truyền hình

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thần Biển  T25

14h50:Việt Nam đất nước con người

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi  T14

16h35:Sân khấu

17h25:Ký sự: Tín ngưỡng thờ mẫu ở Chùa Tiên

17h40:Phim truyện: Cặp Đồng Hành   T1

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố  Hòa Bình

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ   Tập cuối

21h15:Chuyên mục: Sự kiện và Bình luận

21h25:Phóng sự: Công tác đào tạo vận động viên trẻ cho thể thao ở HB

21h35:Chuyên mục: Tiếng nói từ các miền quê

21h50:Phim truyện: Thần Biển  Tập cuối

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h50:Những bài ca đi cùng năm tháng

23h20:Bản tin cuối ngày

23h35:Chuyên mục: Y học bốn phương

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Phim khoa giáo: Bệnh đái tháo đường

6h45:Trang tin thành phố

7h00:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Tọa đàm: Tuổi trẻ Hòa Bình tiến bước dưới cờ Đảng

7h35:Chuyên mục: Bạn của nhà nông

7h55:Ký sự:

8h20:Hộp thư Truyền hình

8h30:Phim truyện: Tình Nghĩa Vợ Chồng  T21

9h20:Sân khấu                                                              

10h10:Bản tin Kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T61

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi

11h30:Ký sự: Tín ngưỡng thờ mẫu ở Chùa Tiên

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi  T6

12h50:Giai điệu trẻ                          

13h30:Vì cuộc sống

13h50:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thần Biển  T17

14h50:Thế giới quanh ta

15h20:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi  T6

16h35:Thế giới động vật

17h00:Sắc màu các văn hóa dân tộc

17h30:Phóng sự: Gương cán bộ đoàn tiêu biểu

17h40:Phim truyện: Tình Nghĩa Vợ Chồng  T22

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Chuyên mục: Sự kiện và bình luận

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ  T62

21h15:Chuyên mục: Tuổi trẻ Hòa Bình

21h25:Chương trình tiếng Mường

21h40:Phim truyện: Thần Biển   T18

22h30:Bản tin thể thao

22h35:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h45:Vòng tay âm nhạc

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Ký sự

5h30:Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày

5h35:Dạy thể dục buổi sáng

6h45:Ch­ương trình thiếu nhi

6h00:Thời sự

6h25:Bản tin thể thao

6h30:Ký sự: Tín ngưỡng thờ mẫu ở Chùa Tiên

6h45:Chương trình tiếng Mường:

6h70:Giới thiệu văn bản pháp luật

7h05:Ca nh¹c giai điệu trẻ

7h35:Vì cuộc sống

8h05:Chuyên mục: Du lịch qua màn ảnh nhỏ

8h30:Phim truyện: Tình Nghĩa Vợ Chồng   T27

9h20:Thế giới động vật

9h40:Sắc màu văn hóa các dân tộc

10h10:Bản tin kinh tế

10h15:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ   T67

11h05:Bản tin Sức khỏe 365 ngày

11h15:Ch­ương trình thiếu nhi:

11h30:Chuyên mục XDNTM: Tuổi trẻ xã Hòa Bình chung tay XDNTM

11h45:Thời sự

12h00:Phim truyện: Đức Vua Và Tôi  T12

12h50:Ca nhạc:

13h30:Chuyên mục: Bạn của Nhà nông

13h50:Bản tin sức khỏe 365 ngày

14h00:Phim truyện: Thần Biển    T23

14h50:Ca nhạc quốc tế

15h20:Bản tin kinh tế

15h25:Giới thiệu văn bản pháp luật

15h30:Thời sự

15h45:Phim truyện:Đức Vua Và Tôi    T12

16h45:Sân khấu:

17h30:Chuyên mục: Cựu chiến binh

17h40:Phim truyện: Tình Nghĩa Vợ Chồng   T28

18h30:Ch­ương trình thiếu nhi + Giới thiệu chương trình tối

18h45:Trang tin thành phố

19h00:Tiếp sóng Thời sự Đài THVN

19h45:Thời sự Hòa Bình

20h20:Bản tin kinh tế

20h25:Phim truyện: Sức Mạnh Diệu Kỳ    T68

21h15:Tọa đàm: Tuổi trẻ Hòa Bình tiến bước dưới cờ Đảng

21h45:Hộp thư truyền hình

21h50:Phim truyện: Thần Biển   T24

22h35:Bản tin thể thao

22h40:Bản tin sức khỏe 365 ngày

22h50:Phóng sự: Gương cán bộ đoàn tiêu biểu

23h00:Phim khoa giáo: Bệnh đái tháo đường

23h15:Bn tin cuối ngày

23h30:Ký sự:

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction